ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Autoškola STOPKA v Brně a Lipůvce - záruka kvalitní výuky řízení motorových vozidel již od roku 1992.

  • Vlajka České republiky
  • Vlajka Velké Británíe

Vrácení ŘP

Vrácení řidičského průkazu

Vrácení řidičského oprávnění

Končí Vám zákaz řízení motorových vozidel, máte 12 bodů a uplynul již rok nebo jste přišli o řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?
Poradíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole?

Vyberte si téma, které se Vás týká a získáte informace jak postupovat.


Zákaz řízení

Přejít k formuláři

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. (Datum právní moci je uvedeno na rozsudku či rozhodnutí)

Musí se absolvovat cvičné jízdy?
Nemusí, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy se může přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Co je k tomu potřeba přinést?
- rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
- v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
- výpis z karty řidiče z registru řidičů (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti)
- žádost do autoškoly
- posudek o zdravotní způsobilosti řidiče vydaný praktickým lékařem ( dokládá se v případě, že ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí o uložení sankce
  uplynula doba více než jeden rok).

Dopravně psychologické vyšetření - bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení).


12 bodů

Přejít k formuláři

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Zdravotní způsobilost se neprokazuje.

Musí se absolvovat cvičné jízdy?
Nemusí, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy se může přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !
(V praxi tedy doporučujeme provést přezkoušení nejdříve 1 měsíc před uplynutím 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.)

Co je k tomu potřeba přinést?
- oznámení o dosažení 12 bodů
- výpis z karty řidiče z registru řidičů (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti)

- posudek o zdravotní způsobilosti

- žádost do autoškoly

Dopravně psychologické vyšetření - bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení).


Zdravotní důvody

Přejít k formuláři

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Musí se absolvovat cvičné jízdy ?
Nemusí, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy  se může přezkoušení absolvovat ?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést ?
- výpis z karty řidiče (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti)
- žádost do autoškoly
- posudek o zdravotní způsobilosti

Dopravně psychologické vyšetření - bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení).

Objednávkový formulář

Kontaktní údaje objednávajícího:


Autoškola s tradicí v Brně - autoškola Stopka
Autoškola s tradicí v Brně

Naše autoškola působí v Brně, Lipůvce a okolí již od roku 1992. Naším cílem je poskytnutí kvalitního výcviku a spokojenost zákazníka.

Autoškola v Brně - Novoměstská 1a, 621 00 Brno - Řečkovice, mob.: 722 058 296
Autoškola v Lipůvce - U sportovního areálu TJ, 679 22 Lipůvka, mob.: 722 058 296

© Autoškola Stopka 2023

Přístup do ADMINISTRACE

Vytvořeno SERVIS DESIGN

Upravit předvolby cookies